česky deutsch

 

 

Hledáme další poškozené

za účelem společného postupu

 

 

kontaktujte: e-mail info@delete.cz
 


Poslední doplnění

Popíšeme vám zde situaci, která se stala společnosti DELETE,sro (dále společnost DELETE nebo nájemce) při finančním leasingu od společnosti S MORAVA Leasing,a.s. (dále společnost S Morava Leasing nebo pronajímatel) A protože se stejný průběh stal i v dalších případech, hledáme obdobné nájemce, kteří mají stejnou zkušenost z důvodu možného společného postupu.

Společnost DELETE měla od roku 2005 u společnosti S MORAVA Leasing postupně dvě leasingové smlouvy a jednu úvěrovou smlouvu k areálu Dels v Brně-Židenicích. Je pravdou, že vlivem krize a neuhrazených pohledávek od svých nájemců bývala v prodlení se splátkami. Které ale vždy až do ledna 2011 ve spolupráci s pronajímatelem společně vyřešila.
V lednu 2011 společnost S MORAVA Leasing ukončila úvěrovou smlouvu z důvodu prodlení se splátkami. Následná dohoda potvrzená prokuristou společnosti ing.Balíkem spočívala v úhradě odsouhlasené částky a po úhradě společnost S MORAVA Leasing přistoupí ke zpětvzetí výpovědi a k jednání o nových splátkách. Společnost S MORAVA Leasing učinila příslib – offertu, kterou společnost DELETE dodržením podmínky akceptovala, ale společnost S MORAVA Leasing svůj příslib nedodržela, resp porušilo svoje dané slovo. Přitom z jiných případů je zřejmé, že opakované stažení výpovědi je běžný postup společnosti S MORAVA Leasing.

Dne 4.2.2011 představila společnost DELETE možného společníka ing.Karase, který by vstoupil do společnosti. Společnost S MORAVA Leasing ústy svého místopředsedy představenstva a obchodního ředitele ing.Holcra přislíbila zaslat upravený splátkový kalendář zohledňující snížené příjmy. Upravený, resp. snížený splátkový kalendář zaslal ředitel ing.Holcr pouze ing.Karasovi! A co víc, prokurista ing.Balík navštívil ing.Karase a jeho společníky v Praze, kde jim osobně nabídl odprodání předmětu leasingu areálu Dels (čestné prohlášení ing.Karase ), který měla nadále v leasingovém pronájmu společnost DELETE. Tedy za trvání leasingového vztahu nabídl pronajímatel, společnost S MORAVA Leasing prodej třetímu subjektu, a to zcela za zády nájemce společnost DELETE. Navíc subjektu, kterého si nájemce sám dovedl jako případného společníka.

Po zjištění této skutečnosti nájemce společnost DELETE písemně nabídl pronajímateli dopisem, adresovaným přímo předsedovi představenstva ing.Mrňovi odkup areálu. Na to společnost S MORAVA Leasing reagovala odpovědí prokuristou ing.Balíkem, že návrh projednají na komisi konané dne 23.3.2011 a o výsledku budou společnost DELETE informovat. Nutno podotknout, že společnost DELETE splnila požadavek na další úhradu do konce února ve výši 300 tis Kč.

Místo očekávané odpovědi po projednání v úvěrové komisi byly dne 24.3.2011 doručeny společnosti DELETE výpovědi obou leasingových smluv. K vypovězení leasingových smluv došlo i přesto, že nebyla učiněna jakákoliv upomínka, což je nutnou podmínkou k výpovědi dle Všeobecných smluvních podmínek dle 8.4.1.

Společnost DELETE se bránila žalobou na neplatnost výpovědi a žalobou na určení vlastnictví podaným k Městskému soudu Brno.

Společnost S MORAVA Leasing aniž by uplatnila svoje nároky žalobou, podala insolvenční návrh se zcela vymyšlenými částkami a absolutně opomněla dát na stranu aktiv společnosti DELETE hodnotu areálu v řádu několika desítek milionů korun (více v záložce INSOLVENČNÍ NÁVRH).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste leasing České spořitelny