česky deutsch

 

 

Hledáme další poškozené

za účelem společného postupu

 

 

kontaktujte: e-mail info@delete.cz
 


Poslední doplnění

nároky DELETE

Aktuálně společnost DELETE s.r.o. nárokuje za společností S MORAVA Leasing,a.s. pohledávky:

  • z titulu zápočtu na základě závěrečného vyúčtování leasingových smluv a úvěrové smlouvy, a to ve výši 13.259.310,40 Kč, předané společnosti S MORAVA Leasing a.s. dne 7.2.2013 a vyhotovené právním zástupcem společnosti DELETE s.r.o. Mgr.Vladanem Valou

 

  • na základě znaleckého posudku Ing.Pavla Průdka ze dne 10.10.2012, shrnujícího vzájemný vztah vyplývající ze dvou leasingových smluv a jedné úvěrové smlouvy, a to ve výši 47.425.905 Kč, na základě kterého byla společnosti S MORAVA Leasing, a.s. doručena výzva dne 16.10.2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste leasing České spořitelny