česky deutsch

 

 

Hledáme další poškozené

za účelem společného postupu

 

 

kontaktujte: e-mail info@delete.cz
 


Poslední doplnění

Jiné

 

28.7.2014
Otevřený dopis adresovaný předsedovi představenstva a představenstvu České spořitelny,a.s.

Dne 4.4.2014 jednatel Delete sepsal a následně odeslal otevřený dopis primárně adresovaný předsedovi představenstva a představenstvu České spořitelny, a.s., ve kterém shrnul celou kauzu včetně doplnění o příslušné argumentační odkazy. Vzhledem k pozdnímu zobrazení podané incidenční žaloby společností Erste Leasing (byla podána žalobcem 20.3.2014, zobrazila se na insolvenčním rejstříku ale až 9.4.2014) pouze musíme upřesnit, že Erste Leasing si nadále nárokuje pohledávku prostřednictvím podané incidenční žaloby.

 

27.3.2014
Od 1. září 2013 vystupuje S MORAVA Leasing, a. s. nově pod názvem Erste
Leasing, a.s.
(budeme uvádět v textu od data změny názvu společnosti
nově dále jen Erste Leasing).

 

29.3.2014
Na svých nových stránkách  www.ersteleasing.cz v tiskové zprávě ze dne 25.července 2013 upozorňuje leasingová společnost, nyní
již Erste Leasing, a.s., na nekalé praktiky společnosti DELETE (
http://www.ersteleasing.cz/news/1/83/Upozorneni-na-nekale-praktiky-spol-DELETE-vuci-S-MORAVA-Leasing). K tomuto sdělení protistrany se vyjádříme pouze tak, že na rozdíl od jejich prostého tvrzení my na těchto našich stránkách uvádíme přesné a relevantní informace podpořené konkrétními kopiemi dokumentů, které prokazují námi tvrzené skutečnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste leasing České spořitelny