česky deutsch

 

 

Hledáme další poškozené

za účelem společného postupu

 

 

kontaktujte: e-mail info@delete.cz
 


Poslední doplnění

nedodržené přísliby a nemorální kroky

1. Dne 5.1.2011 společnost DELETE převzala výpověď úvěrové smlouvy č. 1110900180. Na jednání v sídle společnost S MORAVA Leasing dne 17.1.2011 byla prokuristou ing.Balíkem navržena dohoda, že společnost DELETE navrhne částku, kterou může do konce ledna zaplatit. A pokud bude pro společnost S MORAVA Leasing akceptovatelná, přistoupí k zrušení výpovědi úvěrové smlouvy. Mailem dne 24.1.2012 ing.Balík opět potvrdil, že při úhradě odsouhlasené částky ve výši 250.000 Kč vezmou zpět výpověď a začnou obratem jednat o nových splátkách. Dle dalšího vývoje tento příslib, offerta nebyla ze strany společnosti S MORAVA Leasing dodržena i přes akceptací společnosti DELETE.

2. Dne 4.2.2012 jednatel společnost DELETE přivedl na dohodnuté jednání v sídle společnosti S MORAVA Leasing ing.Karase jakožto potenciálního nového společníka do společnosti DELETE. Místopředseda představenstva a obchodní ředitel společnosti S MORAVA Leasing ing.Holcr přislíbil, že pošle návrh nového splátkování i ing.Karasovi. Tato nabídka byla zaslána pouze ing.Karasovi, který ji až po zjištění, že ji společnost DELETE vůbec nedostala, přeposlal. Společnost DELETE tuto nabídku akceptovala, jelikož navazovala i na příslib z ledna ing.Balíka, že společnost S MORAVA Leasing bude obratem jednat o nových splátkách. Následně ing.Balík reagoval s tím, že tato nabídka byla učiněna pouze ing.Karasovi. O čemž ale nikdy nebyla ani zmínka.

3. V průběhu měsíce února 2011, v době platnosti leasingových smluv k areálu Dels oslovil osobně ing.Balík ing.Karase v sídle jeho společnosti s nabídkou na koupi areálu Dels (viz čestné prohlášení ing.Karase). Tedy oslovil člověka, kterého si společnost DELETE sama přivedla jako možného nového společníka. 

4. Společnost DELETE po zjištění těchto zcela bezprecedentních kroků společnosti S MORAVA Leasing prostřednictvím ing.Balíka vyzvala předsedu představenstva ing.Mrně k odkupu areálu v případě, že by pronajímatel chtěl obchodní smlouvy ukončit. Ing.Balík potvrdil mailem ze dne 18.3.2011, že dopis byl přijat a že případ „DELETE“ bude projednán na jednání Rizikového výboru dne 23.3.2011 a o závěrech podá zprávu. Jedinou „podanou zprávou“ byly doručené výpovědi leasingových smluv nájemci dne 24.3.2011…. A to bez jakékoliv upomínky, která dle bodu 8.4.1 Všeobecných smluvních podmínek je nutnou  podmínkou k výpovědi leasingových smluv.

Erste leasing České spořitelny